Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica zatrudniona jako kierownik OPS oraz dodatkowo na 1/4 etatu jako kierownik środowiskowego domu samopomocy. W związku ze zmianą burmistrza i kontrolą dokumentów personalnych, pracownica ta otrzymała pismo, że istnieje prawdopodobieństwo naruszenia art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych i ma 7 dni na wyjaśnienie powyższej kwestii. Pracownica zatrudnienie podjęła w lutym 2015 r. po wyłonieniu podmiotu (fundacji) do prowadzenia tego zadania ze środków urzędu wojewódzkiego, jako zadanie zlecone. Przed podjęciem pracy pracownica pytała szefa o zgodę (ustnie).

Czy jednak doszło tu do naruszenia wskazanego przepisu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?