Czy szpital posiadający w swojej strukturze izbę przyjęć, któremu NFZ wypowiedział umowę na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, powinien udzielać świadczeń opieki zdrowotnej na izbie przyjęć?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital X posiada w swojej strukturze izbę przyjęć oraz 5 oddziałów szpitalnych. Jednemu z oddziałów - oddział anestezjologii i intensywnej terapii w związku z licznymi nieprawidłowościami, NFZ wypowiedział umowę. Szpital zapewnił zabezpieczenie anestezjologów oraz stanowiska OIOM ze względu na charakter zabiegowy dwóch oddziałów. Miesiąc później szpital poinformował wojewodę o czasowym zaprzestaniu działalności 4 oddziałów szpitalnych (oprócz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz izby przyjęć) powołując się na "siłę wyższą".

Czy w opisanej sytuacji szpital ma obowiązek udzielać świadczeń na izbie przyjęć?

Nie zgłosił zaprzestania działalności ani nie wyrejestrował komórki - ani izby przyjęć ani intensywnej terapii). IP jest niezależną komórką organizacyjną w strukturze szpitala (jej działanie też nie jest uzależnione od posiadania kontraktu z NFZ na IP).

Czy w opisanej sytuacji szpitala X powinna funkcjonować izba przyjęć, a w sytuacji gdy stan pacjenta oprócz zaopatrzenia przez lekarza IP wymaga hospitalizacji to czy w związku z z faktem nie działania oddziałów szpitalnych, szpital powinien własnym transportem sanitarnym zawieźć pacjenta do innego szpitala?

Czy szpital ma prawo uznać, że skoro zawiesił działalność 4 oddziałów a piąty stracił kontrakt z NFZ to ma prawo odmówić pacjentom jakichkolwiek świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access