Czy szpital musi opracować procedurę postępowania w sytuacji, gdy do szpitala zgłosi się pacjentka wyrażająca wolę legalnego przerwania ciąży w oparciu o ustawę o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2016 r.

PYTANIE

Czy szpital musi opracować procedurę postępowania w sytuacji, gdy do szpitala zgłosi się pacjentka wyrażająca wolę legalnego przerwania ciąży w oparciu o ustawę o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży?

Czy w przypadku braku takiej procedury jakie konkretne wymagania, muszą być spełnione, aby zabieg ten został w szpitalu wykonany?

Jak opisać konkretne etapy postępowania od momentu zgłoszenia się pacjentki do momentu wykonania zabiegu bądź odmowy jego wykonania (m.in. wymagane dokumenty, proces decyzyjny, czas oczekiwania, wymagane konsultacje itp.)?

Czy wewnętrzna procedura dot. postępowania z pacjentką na oddziale ginekologicznym podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

Czy wewnętrzne procedury medyczne dot. postępowania z niektórymi pacjentami w danych oddziale szpitalnym są informacją publiczną i muszą być udostępnione w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy