Czy szpital ma obowiązek kierowania na badania profilaktyczne zleceniobiorców?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jako Szpital zatrudniamy pracowników w ramach umowy o pracę, umowę zlecenie oraz umowę cywilno-prawną (kontrakt-najczęściej pracowników medycznych). Zgodnie z art. 229 § 4 kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania. Jeśli chodzi o pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę sytuacja jest oczywista, natomiast w przypadku osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia lub kontraktu, wymagamy od nich aktualnego orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

Czy mamy obowiązek w tych dwóch ostatnich formach zatrudnienia wystawiać skierowania na badania i ponosić koszty ich wykonania, szczególnie w kontekście art. 304 kodeksu pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access