Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 5 lutego 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2015 r.

PYTANIE

Czy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej szpital ma obowiązek udzielić miejskiemu ośrodkowi pomocy społecznej informacji o stanie zdrowia członków rodziny, o ich pobycie w szpitalu, korzystaniu z usług ratownictwa medycznego (z jakiego powodu, czy ich stan wskazywał na spożycie alkoholu itd.) oraz udostępnić dotyczącą ich dokumentację medyczną - na potrzeby wykonywania zadań asystenta rodziny?

MOPS na podstawę upoważniającą do pozyskiwania takich danych wskazuje ww. przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednakże szpital ma wątpliwości czy nie narusza tajemnicy lekarskiej i ochrony danych osobowych (art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację