Czy szpital będzie miał możliwość odliczenia VAT za wywóz śmieci? - OpenLEX

Czy szpital będzie miał możliwość odliczenia VAT za wywóz śmieci?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital posiada domy mieszkalne, od mieszkańców pobiera opłatę za czynsz, w której zawarta jest zryczałtowana opłata za wywóz śmieci. Po wprowadzeniu zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach szpital będzie dokonywał kwartalnej wpłaty kwoty za odbiór śmieci na rachunek gminy. Jednak nie otrzyma za powyższe żadnej faktury.

Czy szpital będzie miał możliwość odliczenia VAT za wywóz śmieci oraz ewentualnie w jaki sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX