Czy szpital, będący spółką, może stosować termin zapłaty 60 dni przyjmując, że jest dużym przedsiębiorcą składającym drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2021 r.

PYTANIE

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z 30.08.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa wprowadziła definicję podmiotu leczniczego, jest nim podmiot o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o działalności leczniczej. Tym samym w definicji podmiotu leczniczego nie mieści się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonująca działalność leczniczą, będąca przedsiębiorcą i podmiotem publicznym w rozumieniu ustawy. Podmiot leczniczy prowadzony w formie spółki kapitałowej, w którym większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego, będący dużym przedsiębiorcą i podmiotem publicznym, do 31 grudnia 2019 r. stosował termin zapłaty 60 dni. Obecnie panuje różna praktyka.

Czy szpital, będący spółką, może stosować termin 60 dni przyjmując, że jest dużym przedsiębiorcą składającym drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX