Czy SZO wypłacony za październik 2020 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym, który organ może potrącić z wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2021 r.

PYTANIE

Wnioskodawczyni miała przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy na męża do 31.10.2020 r. W październiku złożyła wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na męża, została wydana decyzja odmowna i wnioskodawczyni odwołała się od decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało wnioskodawczyni świadczenie pielęgnacyjne od października 2020 r., czyli od momentu złożenia wniosku.

Jak należy postąpić w takiej sytuacji, jeśli za październik był wypłacony również specjalny zasiłek opiekuńczy?

Czy wypłacić całą kwotę od października, a później żądać zwrotu specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Czy należy wypłatę pomniejszyć o kwotę już otrzymanego świadczenia?

A może wnioskodawczyni ma prawo do jednego i drugiego świadczenia i nie żąda się zwrotu już wypłaconego świadczenia (specjalny zasiłek opiekuńczy)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access