Czy szkolenie okresowe może zastąpić instruktaż pracowników wymagany przy pracach szczególnie niebezpiecznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych należy m.in. zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami oraz instruktaż pracowników.

Czy za taki instruktaż można uznać szkolenie okresowe dla osób wykonujących prace niebezpieczne (raz na rok)?

Czy można uznać, że zapewnienie bezpieczeństwa i nadzór nad tymi pracami jest zapewniony poprzez obecność brygadzisty, który sam równocześnie będzie wykonywać te pracę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access