Czy szkolenie członków ZI odnośnie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie można uznać za zrealizowane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego odnośnie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeprowadzone dnia 17 kwietnia 2023 r. można potraktować zgodnie z art. 9a ust. 5a ustawy za zrealizowane, czy należy zorganizować kolejne szkolenie w przeciągu 12 miesięcy od dnia powołania członków do zespołu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX