Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń klasy I szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o nauczaniu indywidualnym (posiada oba orzeczenia) ma zaleconą m.in. rehabilitację ruchową. Czy obowiązkiem szkoły czy organu prowadzącego jest zorganizowania dodatkowych zajęć rehabilitacji takiemu uczniowi? Jeśli tak to w jaki sposób skoro w szkole nie ma wykwalifikowanej osoby do tego rodzaju zajęć? Jeśli nie szkoła to, gdzie taki rodzic powinien się udać? Jest to uczeń poruszający się na wózku inwalidzkim.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?