Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD moduł II, realizowanego ze środków PFRON. Z załącznika dołączonego do wniosku wynika, że klientka jest uczestnikiem Szkoły Psychoterapii Gestalt w Warszawie i bierze udział w szkoleniu, które ma zakończyć się otrzymaniem świadectwa.

W myśl dokumentu: Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu AS w 2018 r. adresatem pomocy może być m.in. osoba, która realizuje studia podyplomowe w szkole wyższej.

Nasza wątpliwość dotyczy tego, czy Szkoła Psychoterapii Gestalt mieści się w ramach definicji nauki w szkole wyższej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?