Czy szkoła przyszpitalna, powinna wydać opiekunowi ucznia dotkniętego inwalidztwem lub niepełnosprawnością zaświadczenie... - OpenLEX

Czy szkoła przyszpitalna, powinna wydać opiekunowi ucznia dotkniętego inwalidztwem lub niepełnosprawnością zaświadczenie poświadczające uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy szkoła przyszpitalną, prowadzimy kształcenie na oddziale zamkniętym dla nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu. Jeden z opiekunów prawnych ucznia ww. oddziału wystąpił do szkoły z wnioskiem o wydanie legitymacji na okaziciela uprawniającej do zniżek na przejazdy transportem publicznym. Czy rodzicowi/opiekunowi ucznia takiego oddziału przysługuje wspomniana legitymacja? Jeżeli tak to jakie dokumenty powinien złożyć, żeby ją otrzymać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX