Czy szkoła prowadzona przez inny podmiot niż jst może wypłacić uczniom stypendium za wyniki w nauce? - OpenLEX

Czy szkoła prowadzona przez inny podmiot niż jst może wypłacić uczniom stypendium za wyniki w nauce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła Publiczna prowadzona przez podmiot inny niż JST - stowarzyszenie.

Czy na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty uczniowie szkoły mogą otrzymać stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcie sportowe? Jeśli tak, czy stypendia te są opodatkowane lub podlegają zwolnieniu? Czy należy wystawić PIT te stypendia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?