Czy szkoła powinna realizować zajęcia rewalidacyjne z uczniem, jeśli nie ma nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole mamy ucznia z niepełnosprawnością ruchową, dla którego organizujemy zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia te powinny być powinny być prowadzone przez specjalistę z zakresu zdiagnozowanej niepełnosprawności czyli fizjoterapeuta lub rehabilitant. Co roku poszukujemy nauczyciela o takiej specjalności wraz z przygotowaniem pedagogicznym, ale bez skutku. Jednak dla zapewniania realizacji zajęć rewalidacyjnych za zgodą kuratora zatrudniamy osobę niebędącą nauczycielem, która posiada firmę zajmującą się usługami rehabilitacyjnymi z odpowiednimi kwalifikacjami. Czy szkoła powinna realizować zajęcia rewalidacyjne z tym uczniem, jeśli nie ma nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami? Tak w ogóle w specjalnościach nauczycieli nie ma stanowiska nauczyciel rehabilitant. Czy zatrudnienie firmy do realizacji zajęć rewalidacyjnych jest prawidłowe i może to być finansowane z subwencji oświatowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX