Czy szkoła powinna prowadzić dokumentację WOPFU i IPET w sytuacji kiedy rodzic zrezygnował z zajęć rewalidacyjnych i pozostałych form pomocy wynikających z zaleceń w orzeczeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy szkoła powinna prowadzić dokumentację: WOPFU, IPET i dokonywać oceny efektywności działań dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w sytuacji kiedy rodzic zrezygnował z zajęć rewalidacyjnych i pozostałych form pomocy wynikających z zaleceń w orzeczeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX