Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole dzieci chciałyby podarować odchodzącej nauczycielce album/pamiętnik zawierający zdjęcia dzieci, wydarzeń z życia klasy itp. Jest to inicjatywa dzieci a szkoła nie jest formalnie zaangażowana w to przedsięwzięcie. Niemniej część prac może być wykonywana na terenie szkoły (np. wydruki na szkolnej drukarce) za wiedzą lub przy pomocy innych nauczycieli. Czy w związku z powyższym szkoła podlega przepisom RODO? Pytanie można rozszerzyć na inne "oddolne" inicjatywy dzieci i młodzieży, dziejące się na terenie szkoły nie związane bezpośrednio działalnością edukacyjno-wychowawczą szkoły.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?