Czy szkoła niepubliczna może zwołać posiedzenie rady pedagogicznej dotyczącą planu nadzoru pedagogicznego po 15 września? - OpenLEX

Czy szkoła niepubliczna może zwołać posiedzenie rady pedagogicznej dotyczącą planu nadzoru pedagogicznego po 15 września?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2019 r.

PYTANIE

Przepisy stanowią, że dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Natomiast w innych przepisach widnieje informacja, że nie stosuje się tych zasad do niepublicznych szkół i placówek. Czy w związku z powyższym szkoła prywatna może zwołać posiedzenie rady pedagogicznej dotyczącą planu nadzoru pedagogicznego po 15 września? Jakie sankcje grożą szkole w przypadku niedotrzymania terminu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?