Czy szkoła może realizować w formach pozalekcyjnych tylko jedną godzinę spośród przewidzianych na zajęcia z wychowania fizycznego, a pozostałe trzy godziny w ramach zajęć lekcyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy szkoła może realizować w formach pozalekcyjnych tylko jedną godzinę spośród przewidzianych na zajęcia z wychowania fizycznego w szkolnych planach nauczania, a pozostałe trzy godziny w ramach zajęć lekcyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX