Czy szkoła może przyjąć dziecko urodzone w 2018 r. do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej na okres... - OpenLEX

Czy szkoła może przyjąć dziecko urodzone w 2018 r. do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej na okres wychowania przedszkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy szkoła może przyjąć dziecko urodzone w 2018 r. (3 lata) do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej na okres wychowania przedszkolnego w sytuacji, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego za względu na niepełnosprawność sprzężoną: niedosłuch, niepełnosprawność ruchowa bez określenia stopnia niepełnosprawności intelektualnej? Do szkoły z oddziałami przedszkolnymi wg statutu mogą uczęszczać uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W wydanym orzeczeniu nie wskazano stopnia niepełnosprawności (czy poradnia ma obowiązek wskazać poziom intelektualny dziecka). W treści orzeczenia widnieje informacja: "Podczas spotkań nie przeprowadzono oceny poziomu intelektualnego dziewczynki, ponieważ w ocenie diagnostów należy dać jej czas na rozwijanie potencjału".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?