Czy szkoła może odmówić usprawiedliwienia długiej nieobecności ucznia w szkole?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Drogosz Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze spadającą frekwencją uczniów w szkole proszę o ustosunkowanie się do poniższych pytań?

1.

Czy rodzic zwalniający dziecko z zajęć szkolnych na okres 1-2 tygodni z powodu wyjazdu za granicę na wczasy lub w odwiedziny do drugiego rodzica, nie narusza wypełniania obowiązku szkolnego?

2.

Czy szkoła może odmówić usprawiedliwienia nieobecności dziecka w ww. sytuacji, jak też i w innych przypadkach dłuższej nieobecności dziecka w szkole, nie usprawiedliwionej zaświadczeniem lekarskim, a jedynie pismem rodzica?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX