Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W Zespole Interdyscyplinarnym od około pół roku toczy się procedura Niebieskiej Karty w rodzinie.

Zespół wystosował do Sądu wniosek wgląd w sytuację dzieci oraz złożył zawiadomienie do prokuratury. Obecnie do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło pismo ze szkoły o następującej treści: "wnioskuję o pomoc w zorganizowaniu badania psychologicznego dzieci "X" i "Y". Na podstawie rozmowy ze starszą siostrą dzieci, która jest zaniepokojona sytuacją domową, mając na uwadze dobro dzieci, proszę o pomoc w zorganizowaniu takiego badania."

Jakie działania i czynności powinna podjąć szkoła wobec uczniów oraz jakie możliwości ma szkoła w wskazanej sytuacji?

Czy szkoła może lub powinna skierować dzieci do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?