Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r.

PYTANIE

Uczeń uczęszcza na zajęcia etyki do grupy międzyszkolnej (ponieważ na terenie szkoły macierzystej, z powodu liczebności chętnych uczniów - mniej niż siedem, nie została utworzona grupa). W okresie realizacji kształcenia na odległość zajęcia z etyki w grupie międzyszkolnej nie były realizowane z przyczyn organizacyjnych. Czy szkoła macierzysta ma prawo przepisać uczniowi na świadectwie szkolnym promocyjnym do klasy ósmej ocenę semestralną uzyskaną przez ucznia w klasyfikacji semestralnej roku szkolnego 2019/2020, z uwagi na fakt, że brak możliwości udziału w zajęciach w drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020 nie wynikał z przyczyn leżących po stronie ucznia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?