Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy szkoła wysyłająca uczniów klas wielozawodowych na kursy zawodowe do Ośrodków Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego funkcjonujących na prawach Placówki Oświatowej powinna z takimi Ośrodkami zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych? Czy uczniowie powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w tym zakresie? Dane przekazywane to: imię nazwisko, data urodzenia, PESEL.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?