Czy szkoła języka angielskiego powinna wykazać import usług, jeśli od firmy zagranicznej otrzymała materiały do przeprowadzenia... - OpenLEX

Czy szkoła języka angielskiego powinna wykazać import usług, jeśli od firmy zagranicznej otrzymała materiały do przeprowadzenia egzaminu ze znajomości języka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2016 r.

PYTANIE

Szkoła języka angielskiego niebędąca podatnikiem VAT przeprowadza egzaminy Pearson Test of English (egzaminy przeprowadzają nauczyciele zatrudnieni w naszej szkole posiadający uprawnienia do przeprowadzania egzaminów lub osoby z zewnątrz). W czerwcu 2016 r. Szkoła zapłaciła do Pearson Education Limited Registered in England opłatę za egzamin za osoby, które przystąpiły do tego egzaminu. Po wniesieniu opłaty szkoła otrzymała od firmy angielskiej materiały do przeprowadzenia egzaminu tj. testy, płyty DVD itp. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej (która jest nagrywana). Wypełnione testy oraz nagrane egzaminy ustne, szkoła wysyła do firmy angielskiej, która sprawdza poziom znajomości języka angielskiego. Dla osób, które zdały egzaminy firma angielska przesyła międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, który jest uznawany na całym świecie.

Czy opłata za egzamin rodzi obowiązek wykazania przez nas importu usług, a jeżeli tak to z jaką stawką?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?