Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel był zatrudniony w Gimnazjum. Z dniem 1.09.2017 r. przeszedł do szkoły podstawowej. Podstawa prawna przejścia art. 236 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe w związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej. Równocześnie nauczyciel od 1.09.2017 r. jest dodatkowo zatrudniony w innej szkole podstawowej na część etatu. N-l twierdzi, że w dodatkowym miejscu pracy należy wliczyć jemu zatrudnienie w gimnazjum, bowiem uległo ono likwidacji, a tym samym stosunek pracy w nim ustał na okoliczność zatrudnienia w gimnazjum. Dyrektor szkoły podstawowej przejmujący gimnazjum wydał jedynie zaświadczenie. Szkoła gdzie świadczone jest dodatkowe zatrudnienie uważa, iż nie można zaliczyć do nagrody jubileuszowej zatrudnienia w gimnazjum, bowiem nie doszło do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, a jedynie kontynuacji z mocy prawa dotyczącego zatrudnienia w szkole podstawowej. W konsekwencji warunek wynikający z paragr. 1 rozp. MEN odnośnie nagród jubileuszowych/ Dz.u. z 2001r nr 128, poz. 1419/ nie jest spełniony.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?