Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 28 lutego 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2017 r.

PYTANIE

Szkoła artystyczna, jednostka budżetowa w całości finansowana z środków budżetu państwa, ma prawo posiadać konto bankowe dochodów szkoły i gromadzić tam środki także z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych (art. 11a ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych). W ramach tego zezwolenia szkoła zawiera umowy współpracy z firmami, także prowadzącymi działalność szkoleniową, edukacyjną, informacyjną czy medialną. Szkoła jako właściciel (użytkownik z tytułu umowy najmu) bazy lokalowej przygotowuje ją do wspólnie prowadzonych zajęć, tj. ogrzewa, czyści, oświetla, zabezpiecza sprzęty i bezpieczeństwo. Partner przygotowuje i obsługuje kadrę prowadzącą zajęcia. Wspólnie ustalają grafik oraz treść merytoryczną zajęć. Ponieważ w latach 90 kiedy do Polski wkraczał VAT, szkoła nie zawierała umów współpracy tylko umowy najmu, urząd skarbowy uznał, ze podlega z tego tytuł VAT. Szkoła wykonuje obecnie nie usługi najmu tylko nienazwane umowy współpracy w każdym roku oraz przekracza limity określone w przepisach o VAT. W 2016 r. uzyskała 211.000 zł dochodu netto – dlatego nie podjęła starań o niepodleganie VAT oraz JPK. Wystawia 4, czasem 5 faktur dla 5 partnerów współpracujących.

Czy szkoła ma szansę nie podlegać VAT?

Jak do tego doprowadzić?

Czy zobowiązana jest do przekazywania JPK?

Na jakich zasadach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację