Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma na metalowym fundamencie (płyta metalowa przymocowana śrubami do powierzchni asfaltu-parkingu) zainstalowała system parkingowy w skład, którego wchodzą następujące komponenty: automat i skaner biletów, szlaban wjazdowy, skaner laserowy biletów, drukarka, czytnik i zasilacz serwer parkingowy.System parkingowy umożliwia pobieranie opłat za wjazd na parking, który jest dokonywany na podstawie biletów pobieranych w automacie biletów przy wjeździe. Po dokonaniu opłaty lub zbliżenia karty do czytnika uruchamia się automatycznie zapora umożliwiająca wyjazd lub wyjazd. Zapory zamykają się samoczynnie, po każdym przejeździe pojazdu. Aby system parkingowy działał została poprowadzona w ziemi infrastruktura komunikacyjna systemu parkingowego z serwerem. Serwer znajduje się w budynku. Bez infrastruktury system parkingowy nie działała. Firma system parkingowy zakwalifikowała do grupy 669 KŚT.

Czy firma powinna zgłosić do UM system parkingowy jako budowlę i płacić podatek od budowli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?