Czy świadectwo szkolne wymagające przetłumaczenia należy dostarczyć do tłumacza przysięgłego w zalakowanej kopercie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy świadectwo szkolne wymagające przetłumaczenia należy dostarczyć do tłumacza przysięgłego w zalakowanej kopercie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX