Czy świadectwa szkolne pozostają w obrocie prawnym do momentu uznania ich za nieważne jedynie przez właściwy sąd?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan z Ukrainy, który stara się o rezydenturę w Polsce, zwrócił się do kuratora oświaty z prośbą o ocenę czy jego "świadectwo ukończenia szkoły policealnej jest ważne". W urzędzie wojewódzkim do potrzeb rezydentury nie chcą go uznać, ponieważ szkoła, która wydała świadectwo nie istnieje (została zlikwidowana), a dokumentację przebiegu nauczania ma prokuratura (ze względu na nieprawidłowości jakich dopuszczali się w tejże szkole niepublicznej). Pracownik urzędu na tej podstawie uznał, że "świadectwo nie jest ważne" i odesłał do kuratora oświaty, by ten to stwierdził. Pan z Ukrainy przyniósł dodatkowe dokumenty do kuratora - zaświadczenia o wpisie tej szkoły do ewidencji. Ww. Pan skończył kierunek technik usług pocztowych 31.08.2021 r., 6 września 2021 r. organ rejestrowy wykreślił z ewidencji kształcenie w tejże szkole w tym zawodzie. W związku z tym pytanie: czy kurator oświaty (albo jakikolwiek inny organ) może uznać świadectwo ukończenia danej szkoły za nieważne, jeżeli np. szkoła nie prowadziła swojej działalności zgodnie z prawem? Czy świadectwo pozostaje w obrocie prawnym do momentu uznania go przez uprawniony do tego organ za nieważne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX