Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działamy na rynku jako spółka z o.o. Jesteśmy producentem tzw. zielonej energii pozyskiwanej z instalacji fotowoltanicznej. Spółka poza sprzedażą energii elektrycznej uzyskuje także świadectwa pochodzenia energii oznaczone na TGE (Towarowa Giełda Energii) jako PMOZE_A. Zgodnie z uchwałą 7/07 KSR z 26.06.2007 w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych (...) otrzymane świadectwa ewidencjonuje się w księgach rachunkowych Wn - jako towary handlowe, Ma - przychód ze sprzedaży energii.

Czy powstaje przychód do opodatkowania w dacie otrzymania świadectwa pochodzenia i czy wycena przychodu podatkowego to iloczyn ilości przyznanych praw i jednostkowej ceny rynkowej prawa majątkowego wynikającego ze świadectwa pochodzenia energii (w tym przypadku notowanie na TGE)? Czy datą przychodu będzie data wystawienia świadectwa czy data oznaczona jako data wczytania do systemu TGE?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?