Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pioterczak Radosław
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza firma zleciła innej firmie usługi mające na celu uzyskanie certyfikatów zgodności na rynek Ukrainy na nasze wyroby. Usługobiorca to firma ukraińska mająca siedzibę w Belize (Ameryka Środkowa). Otrzymaliśmy fakturę na 4000 euro tytułem usługi pośrednictwa w uzyskaniu certyfikatów zgodności. Usługa polegała na pośrednictwie w dostarczeniu dokumentów do jednostki certyfikującej oraz na bezpośrednich kontaktach z jednostką certyfikującą i w większości miejscem wykonania usług była Ukraina.

Czy od wynagrodzenia za te usługi należy pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy (podatek u źródła)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację