Czy świadczone usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego powinny być objęte zwolnieniem z VAT - OpenLEX

Czy świadczone usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego powinny być objęte zwolnieniem z VAT

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nasza realizuje projekty w ramach POKL, działając na rzecz aktywizacji osób pozostających bez pracy (działania z priorytetu VII). Projekt jest w całości finansowany ze środków publicznych (unijnych).

Czy zatem, jeśli spółka w ramach realizacji tych zadań dokonuje zakupu usług szkoleniowych o charakterze kształcenia zawodowego czy przekwalifikowania zawodowego, to usługa ta korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust.1 pkt 29 lit. c) u.p.t.u., bez względu na status dostawcy (np. nie jest to jednostka systemu oświaty ani też posiadająca wymagane akredytacje)?

Zastosowanie w tym przypadku zwolnienia z uwagi na pochodzenie źródła finansowania (środki unijne) dotyczyłoby usługi, a nie podmiotu ją świadczącego. Jest to o tyle istotne, że sporządzając zamówienie w istotnych warunkach zamówienia należy podawać informację o finansowaniu, by nie zamykać drogi niektórym oferentom.

Związana z tym jest kolejna kwestia, czy finansowanie środkami publicznymi dotyczy wyłącznie spółki realizującej projekt (beneficjenta), czy ma zastosowanie szersze, obejmujące zleceniobiorców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?