Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nasza realizuje projekty w ramach POKL, działając na rzecz aktywizacji osób pozostających bez pracy (działania z priorytetu VII). Projekt jest w całości finansowany ze środków publicznych (unijnych).

Czy zatem, jeśli spółka w ramach realizacji tych zadań dokonuje zakupu usług szkoleniowych o charakterze kształcenia zawodowego czy przekwalifikowania zawodowego, to usługa ta korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust.1 pkt 29 lit. c) u.p.t.u., bez względu na status dostawcy (np. nie jest to jednostka systemu oświaty ani też posiadająca wymagane akredytacje)?

Zastosowanie w tym przypadku zwolnienia z uwagi na pochodzenie źródła finansowania (środki unijne) dotyczyłoby usługi, a nie podmiotu ją świadczącego. Jest to o tyle istotne, że sporządzając zamówienie w istotnych warunkach zamówienia należy podawać informację o finansowaniu, by nie zamykać drogi niektórym oferentom.

Związana z tym jest kolejna kwestia, czy finansowanie środkami publicznymi dotyczy wyłącznie spółki realizującej projekt (beneficjenta), czy ma zastosowanie szersze, obejmujące zleceniobiorców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?