Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik (polski przedsiębiorca) nabywa od firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii usługi marketingowe. Usługi te polegają na świadczeniu przez firmę zagraniczną głównie usług reklamy i badania rynku na terenie Białorusi. Polski podatnik handluje z kontrahentami z Białorusi. Firma z Wielkiej Brytanii wystawia co miesiąc na podatnika polskiego fakturę za usługi marketingowe, za którą polski podatnik płaci.

Czy polski podatnik powinien pobrać z ww. faktur 20% zryczałtowany podatek dochodowy, na podstawie art. 29 u.p.d.o.f.?

Firma z Wielkiej Brytanii nie przedstawiła certyfikatu rezydencji. Podatnik dowiadywał się na Krajowej Informacji Podatkowej, że nie ma znaczenia fakt, że usługi marketingowe nie są wykonywane na terenie Polski. Zleceniodawcą jest Polak, w związku z czym firma z Wielkiej Brytanii osiąga przychody opodatkowane na podstawie art. 29 i polski podatnik powinien pobrać 20% podatek dochodowy.

Czy to jest słuszne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?