Czy świadczeniodawca może zaproponować świadczeniobiorcy wizytę w dniu zgłoszenia, jeśli pojawił się wolny termin?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2023 r.
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2023 r.

PYTANIE

W jaki sposób przyjmować pacjenta "na bieżąco" na leczenie odwykowe?

5 pacjentów będących na liście oczekujących ma być przyjętych np. 30 maja. W dniu 30 maja stawiają się jedynie 3 osoby, dwie bez uzasadnienia nie.

Co wówczas podmiot leczniczy ma zrobić, gdy dnia 30 maja stawia się inny pacjent nie zapisany do kolejki, mający skierowanie z dnia 29 maja, nie będący w stanie nagłym, ani nie mający pierwszeństwa (np. dawca krwi), czy świadczeniodawca może go przyjąć w kategorii tzw. na bieżąco?

W jaki sposób uchronić placówkę przed tzw. "pustymi łóżkami"?

Zakładając, że próby kontaktu z pacjentami następnymi w kolejności okazały się bezskuteczne, albo pacjenci nie wyrazili zgody na zmianę terminu na wcześniejszy?

Czy można przyjąć pacjenta, który się zgłosił w tym dniu?

Co w przypadku przedstawienia skierowania tylko w wersji elektronicznej, gdy podmiot leczniczy wymaga wersji papierowej, czy można mu wypisać nowe skierowanie?

Czy wyląduje on na końcu kolejki, czy można go przyjąć zgodnie z poprzednim wpisem do kolejki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX