Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobierająca zasiłek stały, która jest uczestnikiem ŚDS złożyła wniosek do PCPR o przyznanie świadczenia (500) z programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - moduł III. Świadczenie zostanie przyznane na okres 3 miesięcy i za te 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj) będzie ono wypłacone jednorazowo (1500 zł).

Czy świadczenie to należy doliczać do dochodu tak jak świadczenie uzupełniające, czy potraktować jako dochód jednorazowy i nie doliczać?

A jeśli doliczać do dochodu, to czy do wszystkich form pomocy, czyli do zasiłku stałego i do odpłatności za usługi świadczone w ŚDS, usługi opiekuńcze i czy rozliczać "do przodu" za taką ilość miesięcy, za jaką przysługuje świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?