Czy świadczenie z funduszu alimentacyjnego za m-c kwiecień jest świadczeniem nienależnie pobranym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wierzycielka ma przyznany fundusz alimentacyjny na osobę uprawnioną w kwocie 400 zł miesięcznie na okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r., świadczenie z funduszu alimentacyjnego za m-c kwiecień 2023 r. zostało wypłacone w dniu 25.04.2023 r., komornik w dniu 26.04.2023 r. przekazał na konto ośrodka na fundusz alimentacyjny kwotę, która spowodowała całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego i odsetek, powstałą nadpłatę kwotę 43,50 zł przekazaliśmy komornikowi.

Komornik przekazał wierzycielce w dniu 26.04.2023 kwotę 1904,63 zł, a dniu 23.05.2023 kwotę 43,50 zł. Osoba o tych wpłatach od komornika poinformowała nas w dniu 24.05.2023 r., tuż przed wypłatą świadczenia z funduszu alimentacyjnego za m-c maj 2023 r. przez ośrodek, świadczenia z funduszu alimentacyjnego za m-c maj 2023 r. nie wypłaciliśmy. Z pisma od komornika z dnia 29.05.2023 r. wynika, iż egzekucja jest bezskuteczna, należności wierzycielki wynoszą 2069,84 zł.

Czy wypłacić świadczenie z funduszu alimentacyjnego za m-c maj 2023 r., a jeśli tak, to czy w kwocie pomniejszonej o kwotę 43,50 zł (czyli kwotę 356,50 zł)?

Czy świadczenie z funduszu alimentacyjnego za m-c kwiecień 2023 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym?

Czy należy dokonać zmiany decyzji w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jeśli tak, to jakich zmian w sentencji?

Czy dalej płacić od czerwca 2023 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX