Czy świadczenie wypłacone żonie zmarłego radnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? - OpenLEX

Czy świadczenie wypłacone żonie zmarłego radnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Gumola Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2013 r.

PYTANIE

Czy można żonie wypłacić dietę za pełnienie funkcji radnego po zmarłym mężu (w sytuacji kiedy to on był radnym)?

Uchwałą rady gminy przyjęto, że diety radnym wypłaca się ryczałtowo za miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca. Pomniejszane są one jedynie o 25% za ewentualną nieobecność radnego na sesji bądź komisji stałych rady. W marcu miały miejsce następujące okoliczności: na posiedzeniu rady i komisji odbytym w marcu obecni byli wszyscy radni. Pod koniec miesiąca zmarł jeden z radnych. Diety za miesiąc marzec wypłacono dnia 9 kwietnia wstrzymując tą jedną wypłatę. Zmarły pozostawił po sobie spadkobierców (żona, dzieci). Nie dokonano na drodze sądowej podziału spadku, zmarły nie pozostawił testamentu.

Czy w takiej sytuacji gmina może wypłacić żonie zmarłego dietę za pełnienie funkcji radnego przez zmarłego męża, jeżeli żona złoży oświadczenie, że podzieli się otrzymaną kwotą z pozostałymi spadkobiercami?

Czy w związku z tym, jeżeli nastąpi wypłata dla żony to czy wówczas kwota diety za pełnienie obowiązków społecznych (obywatelskich) będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Diety radnych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do określonej wysokości.

Czy wypłata powinna być dokonana imiennie na żonę?

Czy należy wystawić PIT-11?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?