Czy świadczenie wychowawcze należy się ojcu dzieci w pełnej kwocie przy braku zmiany wyroku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan wyrokiem Sądu ma przyznaną opiekę nad dziećmi, informacją ma przyznane świadczenie 500+ w pełnej wysokości.

Matka dzieci złożyła wniosek o przyznanie świadczenia w związku z faktem, że ona również sprawuje opiekę nad dziećmi. Został przeprowadzony wywiad w miejscu zamieszkania ojca, z którego wynika, że dzieci przebywają 7 dni u niego, a 7 dni u matki.

Czy świadczenie wychowawcze należy się ojcu dzieci w pełnej kwocie przy braku zmiany wyroku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX