Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie związku międzygminnego, w poszczególnych gminach realizowane są roboty wodno-kanalizacyjne i usługowe, tj.: wykonanie dokumentacji projektowych, prowadzenie nadzorów inwestorskich i prowadzenie nadzorów autorskich. Związek międzygminny w budżecie ma zaplanowane zadania inwestycyjne, które będą realizowane w różnych obszarach związku (zadania polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej są względem siebie niezależne - punktem wspólnym mogą być np. przy kanalizacji sanitarnej wspólna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w znacznej odległości od realizowanej inwestycji, a przy budowie wodociągu – wspólne ujęcie wody również znacznie oddalone od planowanej inwestycji).

Czy zamawiający realizujący np. 10 różnych zadań związanych z zaprojektowaniem dokumentacji projektowej lub wybraniem inspektora nadzoru inwestorskiego, gdzie wartość każdego z nich jest mniejsza niż 30.000 euro, powinien zastosować jeden przetarg, który będzie zawierać w opisie przedmiotu zamówienia, wybór jednego projektanta na realizację dokumentacji projektowej dla tych 10 różnych zadań lub jednego inspektora nadzoru inwestorskiego na 10 różnych zadań?

Czy też zamawiający może dla każdego zadania z osobna wybrać odrębnego projektanta (to samo dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?