Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy świadczenie usług na terytorium kraju, ale poza miejscem siedziby podatnika VAT (inne województwo), przez dłuższy okres czasu, spowodowane znalezieniem kontrahentów i podpisaniem umowy o współpracy powoduje zmianę urzędu skarbowego właściwego do rozliczeń z tytułu VAT?

Powyższe spowodowane jest wyłącznie pozyskaniem kontrahentów i nie wiąże się z zamiarem zmiany stałego miejsca siedziby podatnika. Nie wyklucza także poszukiwania kontrahentów na terenie urzędu właściwego ze względu na siedzibę podatnika.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację