Czy świadczenie urlopowe wypłacane pracownikom administracji szkoły może być wyższe niż świadczenie dla emerytów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole ponadgimnazjalnej, zgodnie z zapisami w regulaminie świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe wypłacane pracownikom administracji i obsługi jest wyższe niż świadczenie takie wypłacane pracownikom-emerytom.

Czy jest to prawidłowe?

Czy świadczenia te powinny być w równej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access