Czy świadczenie urlopowe przysługuje wszystkim pracownikom w pełnej wysokości? - OpenLEX

Czy świadczenie urlopowe przysługuje wszystkim pracownikom w pełnej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy małą spółdzielnią zatrudniającą 9 pracowników na czas nieokreślony, 1 pracownika na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownika na 1/4 etatu. Wypłacamy świadczenie urlopowe.

Czy świadczenie urlopowe przysługuje wszystkim pracownikom w pełnej wysokości, czy proporcjonalnie do zatrudnienia, czy tylko pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony?

Czy jest to wynagrodzenie ze stosunku pracy, czy mogą to być rozrachunki z tytułu świadczenia urlopowego i jak ująć je w bilansie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?