Czy świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało od momentu złożenia wniosku do ZUS o emeryturę, czy od momentu jej przyznania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o poradę w sprawie uchylenia świadczenia pielęgnacyjnego.

Kobieta urodzona 31.12.1961 r. pobiera od lat świadczenie pielęgnacyjne na córkę, oraz rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznanej z ZUS, w dniu 31.12.2021 r. nabywa wiek emerytalny.

Czy jeżeli złoży wniosek o emeryturę i nastąpi zbieg uprawnień (zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych), to czy świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało od momentu złożenia wniosku do ZUS o emeryturę, czy od momentu jej przyznania?

Jeżeli od momentu przyznania, a np. ZUS przyzna ją od stycznia, a kobieta otrzyma decyzję w marcu i pierwsza wypłata będzie w marcu powinno się uchylić świadczenie pielęgnacyjne od stycznia czy od marca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX