Czy świadczenie pielęgnacyjne na żonę powinno być nadal płacone, czy też przysługiwało do daty wydania orzeczenia przez Wojewódzki Zespół?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca pobiera świadczenie pielęgnacyjne na swoją żonę, które zostało przyznane decyzją SKO. Decyzja została wydłużona przez OPS w związku z COVID-19. W dniu 18 kwietnia zostało wydane nowe orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, od którego strona się odwołała.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania w dniu 22 czerwca 2023 r. utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie. Od tego orzeczenia zostało wniesione odwołanie. W dniu 24 sierpnia 2023 r. Wojewódzki Zespół odmówił uwzględnienia odwołania i utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie oraz wniósł o oddalenie odwołania przez Sąd orzekający w sprawie. Wojewódzki Zespół przesłał odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu.

Czy świadczenie pielęgnacyjne na żonę powinno być nadal płacone, czy też przysługiwało do daty wydania orzeczenia przez Wojewódzki Zespół i od 23 czerwca 2023 r. świadczenie pielęgnacyjne jest nienależnie pobranym świadczeniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX