Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy świadczenie otrzymane przez pracownika z ZFŚS podlega egzekucji komorniczej niealimentacyjnej (np. dofinansowanie do tzw. wczasów pod gruszą)?

W jaki sposób ta kwestia odnosi się do art. 881 § 2 k.p.c.?

Treść zajęcia komorniczego pracownika jest następująca: "Zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?