Nowość Czy świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy jest należne jeżeli właściciel mieszkania zapewnia zakwaterowanie w mieszkaniu za który pobiera czynsz od innych osób?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Złożono wniosek o przedłużenie zakwaterowania i wyżywienia dla dwóch obywateli Ukrainy. W tym samym mieszkaniu zamieszkują jeszcze 3 osoby, z którymi wnioskodawca ma podpisaną umowę najmu. W umowie nie ma wyszczególnionych i przeliczonych wydatków ani określenia podziału mieszkania. Wnioskodawca oświadcza, że zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dwóm obywatelom Ukrainy na które złożyła wniosek, natomiast od pozostałej trójki pobiera czynsz najmu.

Czy w takim przypadku można przyznać świadczenie na te dwie osoby? Czy właściciel mieszkania ma prawo do składania wniosku o ww. świadczenie, jeżeli to samo mieszkanie jest wynajmowane innym osobom?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX