Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko nie uczęszcza do szkoły, pobiera naukę w zawodzie piekarz w cechu rzemieślniczym. Jest tam realizowany program przedmiotów zawodowych, które przygotują ucznia do egzaminu czeladniczego w danym zawodzie. Nie ma przedmiotów ogólnych.

Czy należy się świadczenie dobry start?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację