Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek o przyznanie świadczenia Dobry Start dla ucznia, 18-letniego, szkoły przysposabiającej do pracy, mieszkańca domu pomocy społecznej składa pracownik DPS - wyznaczony na kuratora tej osoby postanowieniem sądu opartego na art. 44 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Rodzice mieszkańca DPS żyją, nie ma od nich zasadzonych alimentów oraz nie jest osobą ubezwłasnowolnioną i nie ma opiekuna prawnego.

Czy świadczenie Dobry Start przysługuje na wniosek kuratora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?