Czy świadczenie 500+ pobrane za miesiąc styczeń jest świadczeniem nienależnie pobranym? - OpenLEX

Czy świadczenie 500+ pobrane za miesiąc styczeń jest świadczeniem nienależnie pobranym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan pobierał w OPS 500+ na córkę, która mieszkała z nim do 10 stycznia. Dnia 10 stycznia dziecko zostało Panu odebrane na skutek postanowienia sądu, który ustanowił, że dziecko ma mieszkać przy matce. Wypłata świadczenia 500+ dla Pana nastąpiła 14 stycznia. O tym, że dziecko już nie mieszka z ojcem, Pan zgłosił 4 lutego.

Czy świadczenie 500+ pobrane za miesiąc styczeń jest świadczeniem nienależnie pobranym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX